ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และลูกจ้าง กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร